Podání a užití léku

Obecně homeopatická léčba pacientovi nepřináší žádná významná omezení. Lék se nechává rozpustit v ústech bez zapíjení. Ideální je před jeho užitím alespoň 20minut a po jeho užití 10minut nejíst, nepít, nekouřit. Lék se vstřebává přes sliznici ústní dutiny.

Reakce na lék

První známkou toho, že lék zapůsobil, bývá celkové či blíže nespecifikované zlepšení: uklidnění, uvolnění napětí, spavost, nebo zlepšení nálady a pocit vitality. Pak ustoupí jednotlivé příznaky.

Občas některý příznak na několik hodin až dní nabere na intenzitě.

Jindy se během léčby, zvláště konstituční, začnou příznaky měnit a putovat podle tzv. Heringových zákonů.

Nemoc vznikající roky se obvykle léčí měsíce, nemoc vznikající týdny se obvykle léčí dny. Někdy je třeba na účinek počkat i velmi dlouho (až polovinu doby, po kterou nemoc vznikala), v závislosti na tom, jak oslabená je pacientova "životní síla". Často je třeba použít více léků na rozkrytí a postupné vyléčení jednotlivých vrstev chronické nemoci.

Heringovy zákony průběhu homeopatického léčení

Homeopatické léčení probíhá zevnitř ven. Nejdříve se uzdraví vnitřní, hluboce uložené problémy, například vážné psychické potíže, pak uzdravování postupuje přes emoce k mozku, vnitřním orgánům a jako poslední se uzdraví problémy povrchové (kůže, vlasy, nehty). Nejdříve se uzdraví orgány životně důležité, pak méně nepostradatelné a ostatní. Shora dolů - nejdříve se zlepší problémy lokalizované na hlavě, nakonec na nohách. Zpětně v čase - Problémy ustupují (nebo se dočasně znovu objeví a pak ustoupí) v opačném pořadí, než vznikaly. Nejdříve zmizí ty nejčerstvější, nakonec ty nejstarší.

Homeopatické "zhoršení"

Někteří pacienti se po začátku homeopatické léčby mohou (ale nemusí!) zdánlivě zhoršit. Nejedná se o skutečné zhoršení nemoci, ale o přechodné zvýraznění některých příznaků (ekzém, revmatické bolesti, kašel, migréna,..), které vždy znamená pozitivní léčebný zásah, potvrzení správnosti výběru léku a jeho léčebného působení (léčba je reaktivní = vyvolá reakci, která může být i prudká. Špatně vybraný lék nic nezhorší, ale také nepomůže).

V homeopatickém léku je obsažena pouze informace, která nemůže způsobit zdravotní problém, může jen uvolnit a zviditelnit něco, co je v organizmu potlačené: u chronické nemoci se objeví akutní projevy, aby se mohla vyléčit - aby organismus měl možnost najít novou rovnováhu.

Mohou se také zdánlivě vracet některé akutní nemoci, které pacient prodělal v minulosti (angína, chřipkové příznaky, vředy, výtoky,..), ale s mírnějším průběhem, kratším trváním a spontánním odezněním bez další léčby, pacient se po nich cítí lépe než před nimi. Pacientem tolerovatelné zhoršení není třeba řešit, ustoupí samo. Pokud ho pacient netoleruje, lze homeopatickou léčbu do odeznění příznaků přerušit, nebo upravit.

Je lépe obejít se bez kortikoidů, antibiotik a dalších potlačujících léků, které mohou narušit až zastavit probíhající léčebný proces. Rozhodně je dobré vyvarovat se antipyretik (léky na snížení teploty), je-li teplota vyvolaná reakcí organismu na homeopatický lék. Teplota je přirozenou a zdravou reakcí našeho imunitního systému, není dobré organismu házet klacky pod nohy při jeho spontánní snaze po vyléčení.