Homeopatie – Retreat

Každá nemoc je proces, cesta k sobě, kterou je třeba projít na cestě k uzdravení – abychom opět našli svůj střed a mohli být sami sebou. Indiáni pokládajínemocného za toho, kdo ztratil svůj stín. Jinými slovy, ztratil kontakt se svým stínem, částí sebe sama, kterou buď nevidíme, nechceme vidět, nebo jsme odmítli.

Alterius non sit, qui suus esse potest
Kdo může být sám sebou, nechť není nikým jiným.
(Paracelsus, 1493-1541)

Věnuji se převážně homeopatii, ale mezi různými metodami nedělám žádné hranice, používám, co mi v daném individuálním případě přijde užitečné a vhodné. Každá konzultace je jedinečná, individuální, dostane se vám plné pozornosti "tady a teď" a společně můžeme najít cestu k uzdravení, zlepšení fyzického nebo duševního stavu a znovuobjevit a podpořit samoléčivou schopnost a moudrost vašeho těla .

HOMEOPATIE

- je pro každého, kdo se chce uzdravit — dospělé, děti, těhotné, čtyřnohé přátele
- je bez nežádoucích účinků a interakcí
- je fyzikální léčba bez použití chemických léků
- nemusíte tomu věřit, děti a zvířata tomu taky nevěří ;)
- může léčit jak akutní, tak chronické nemoci
- je paralelou, nikoli alternativou běžné západní medicíny
- u fyzických nemocí je spolupráce s vaším obvodním lékařem či specialistou výhodou
- je možná kombinace, spolupráce i doplnění s běžnou léčbou a léky

Homeopatie navíc nabízí tradici 200 let a ověřené léky bez vedlejších a nežádoucích účinků.

RETREAT & BODYTERAPIE

pak účinné uvolnění psychických a emocionálních bloků v těle a příležitost k nalezení léčivé schopnosti vlastního těla, protože naše tělo má v sobě veškeré prostředky k vyléčení, sebeuzdravení.

Stejně jako nikdo jiný, Vám nemohu zaručit, že se dokonale uzdravíte, že se vaše imunita zlepší natolik, že už vás nikdy žádná nemoc nebude obtěžovat, že budete už pořád v naprosté duševní pohodě. Jsme lidské bytosti a neustále procházíme změnami a měníme se stejně jako naše okolí. Z vlastní zkušenosti mohu říct pouze to, že největší vliv na naše zdraví a pohodu má rozhodnutí vzít odpovědnost za sebe i za své zdraví do vlastních rukou.

s čím vám mohu pomoci

psychosomatické a chronické nemoci
alergie
akutní nemoci
pooperační stavy
ženské problémy
homeopatické očkování (podle australského modelu)

psychické a emocionální problémy různého původu
poruchy spánku, noční můry
stavy úzkosti, fobie, tréma
deprese
problémy v komunikaci, ve vztazích
snížené sebevědomí
pracovní prosazení
vady řeči
poruchy chování

harmonizace duše a těla, rovnováha, osobní transformace

* * *

V léčení obecně existuje několik směrů. Rozcházejí se vlastně jen v tom, co je opravdu potřeba léčit. Podobně jako se v obecné rovině rozchází cesty homeopatie a západní medicíny, která je nepřekonatelná v chirurgii, traumatologie apod.. Západní medicína věří, ža za vším stojí materiální a mechanické příčiny. Homeopatie a další holistické metody, tradiční léčitelské kultury od šamanských, alchymistických, východních až po západní považují za příčinu onu sílu, která hýbe hmotou, tedy i tělem. Je jedno jaký název pro tuto sílu zvolíme. Křesťanské tradicí nejvíce vyhovuje pojem „duše“, té východní třeba „tao“, "čchi"... apod..

Homeopatie říká této síle „životní“. Sammuel Hahnemann ji nazval.dynamis to, co pohání. Podstata je vždy stejná. léčíme nikoli fyzcké tělo, ale tělo "vitální", jak jej dnes nazývá i kvantová fyzika. Výhodou klasické homeopatie je skutečnost, že v sobě zahrnuje i vše, co leží mezi těmito dvěma cestami. Vlastně záleží jen na vás, co vlastně chcete léčit?

Je možné předepsat jen na fyzické symptomy, které vás osobitým způsobem obtěžují tedy individuálně. Není až tak důležité jméno diagnózy, ale specifické, individuální projevy nemoci u konkrétního člověka. Od výsledku se nechce víc, než aby vás obtěžující symptomy aspoň nějaký čas neobtěžovaly. Tento přístup je ideální pro akutní nemoci. Nehodí se příliš pro léčbu chronických nemocí, protože většinou neléčí příčinu podstatu problému. Poměrně rychlá úleva od obtěžujících symptomů může být sice „zázrak“ na počkání, ale dřív nebo později se ta stejná obtíž projeví buď stejným nebo zcela jiným způsobem, který s vaším současným problémem nemá zdánlivě nic společného. Tělo jednoduše použije jiný kanál, jiné slabé místo, kterým může na nemoc a její příčinu upozornit.

Můžeme se ale také zabývat tím jak svou obtíž prožíváte, co vlastně vás na ní obtěžuje, vyrušuje, vadí. Jak se při tom všem cítíte, jak reaguje vaše tělo...? Postupně se můžeme vydat cestou společného hledaní obrazu, podobného narušení vaší životní síly, duši, chcete-li. V tu chvíli přestávají platit pojmy dobré nebo špatné, jen jednoduše existují „kousky“ podobné jeden druhému, které ve výsledku tvoří celistvý obraz, podle nějž je určen lék. Je skutečně celostně i individuálně zároveň léčena příčina mnoha chronických nebo na klasickou léčbu nereagujích nemocí. Najdeme-li tento obraz, najdeme i lék, jehož působení může být vlastně také ideální prevencí. Postup léčby je sice mnohem pozvolnější, neproběhne ze dne na den, ale lék sám si hledá cestu ke svému obrazu ve vás.

Často pak homeopatie zdánlivě nemusí být onou metodou, která vám „pomohla“, ale spíš cestou k pomoci se dostat nebo si pomoci sám. A zase tomu lze říkat jakkoli – být sám sebou, být v rovnováze, osobní transformace, být ve svém středu Jeden přírodní zákon totiž platí nepopiratelně v každé situaci — Vždy je to vaše volba a vaše rozhodnutí...